Γιατί η πληροφορία πρέπει να είναι διαυγής… σαν τον κερατοειδή

Στην ιστορία της ιατρικής, τα καλύτερα ιατρικά εργαλεία , κατασκευάστηκαν από ιατρούς. Έχοντας την ελευθερία κίνησης και αλληλεπίδρασης του Ιατρού κατά νου , δημιούργησα αυτό το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου για ένα

οφθαλμιατρείο

.Εκτός από την καταγραφή του ιστορικού και της εξέτασης, με χρήση ενός ανταπτορα για το iPhone, το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και σαν απεικονιστικό σύστημα, ( προβάλλοντας ζωντανά και ασύρματα σε εξωτερική οθόνη)

 ενώ περιέχει και δυνατότητες διαχείρισης και αρχειοθέτησης των έντυπων εξετάσεων, συνταγών, ή άλλων εγγράφων.

DATA EYE (DATAi)

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης ιατρικού φακέλου, που απευθύνεται σε  οφθαλμολογική κλινική ή κέντρο.  Ανέπτυξα το πρόγραμμα αυτό, το 2006,  κατά την διάρκεια της παρακολούθησης μου στην Πανεπιστημιακή κλινική του Αττικού Νοσοκομείου, υπό την διεύθυνση του τότε Καθηγητή κου. Ι. Βέργαδου. Είναι ένα ολοκληρωμένο EMR, με όλες τις υποειδικότητες της οφθαλμολογίας, και είναι συμβατό με όλες τις πλατφόρμες συστημάτων, Windows, OSx, Linux, iOS και Android.

Operation Log Book
Δωρεάν μεταφόρτωση

Ένα πλήρες LogBook για τα χειρουργεία ενός

οφθαλμιάτρου

. Δημογραφικά στοιχεία , Προεγχειριτικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στοιχεία , Διαθλαστικά , και Κερατομετρικά , καταγραφή του χειρουργείου , καταγραφή των στοιχείων του ενδοφακού και σάρωση του barcode του ενδοφακού και του σειριακού αριθμού του, αποθήκευση της βιομετρίας  και δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων για μελέτη του SIA. Αποκλειστικά για το iPhone.

Laser Log Book
Δωρεάν μεταφόρτωση

Ενα LogBook για τις θεραπείες με Laser , όπως PRP, Grid ή Focal Laser φωτοπηξίας αμφιβληστροειδούς , Ιριδοτομή με Argon και YAG , οπίσθια Περιφακιοτομή. Καταγραφή του αριθμού βολών , της ενέργειας και του χρόνου. Περιλαμβάνει  ένα reference της ΑΑΟ για της παραπάνω ενέργειες όπως επίσης και πίνακα μεγέθυνσης του laser spot ανάλογα τον φακό που χρησιμοποιούμε και τα μήκη κύματος του laser.

Χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το FileMaker Go 18 ( δωρεάν)  για να λειτουργήσει.