οφθαλμίατρος κατ' οικον Ιορδάνης Χατζηαγγελίδης και εξοπλισμός τηλεοφθαλμολογίας