Κάποιες φορές , ο ασθενής δεν μπορεί να μεταβεί στον οφθαλμίατρο, για πολλούς λόγους. Άρα πρέπει να μεταβεί ο

οφθαλμίατρος κατ’ οίκον

.
Έχοντας την τεχνογνωσία από το σύστημα τηλεϊατρικής , στο οποίο η φορητότητα είναι ένα σημαντικό κομμάτι , οργάνωσα ένα πλήρες

 φορητό οφθαλμιατρείο

. Έχω την δυνατότητα λοιπόν, κατόπιν ραντεβού να μεταβώ εύκολα στον χώρο του ασθενούς και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου όπως :

 • Ελέγχου οπτικής οξύτητας, με χρήση ειδικού λογισμικού για iPad με πιστοποίηση CE, ως οπτότυπο.

 • Μέτρηση των γυαλιών του ασθενούς με χρήση φορητού φακόμετρου.

 • Διάθλαση του ασθενή ,με χρήση φορητού ρεφρακτόμετρου, δυνατότητα συνταγογράφησηςγυαλιών  και έλεγχο για στραβισμό, ανισομετρωπία, και αμβλυωπία σε παιδιά.

 • Έλεγχο του contrast sensitivity με χρήση πιστοποιημένου λογισμικού, για τον πρώιμο έλεγχο καταρράκτη και άλλων νοσημάτων.

 • Ελέγχου αντίληψης χρωμάτων με χρήση ειδικού λογισμικού, πιστοποιημένου με CΕ με διαφορετικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες

 • Έλεγχο  δικτύου Amsler, για την καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών με παθήσεις του αμφιβληστροειδή, με την χρήση ειδικού λογισμικού.

 • Έλεγχο  των οπτικών πεδίων του ασθενή, με χρήση ειδικού λογισμικού.

 • Πλήρης εξέταση με χρήση φορητής σχισμοειδούς λυχνίας, το βασικό εργαλείο των οφθαλμιάτρων

 • Βυθοσκόπηση ,με την χρήση έμμεσουοφθαλμοσκόπιου και σκληρική πίεση για τον πλήρη έλεγχο του αμφιβληστροειδή, σταδιοποίηση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, έλεγχο για ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς,  ελεγχο για μυοψίες και φωτοψίες και πιθανων ρωγμές στον  αμφιβληστροειδή οπώς και άλλων παθήσεων.

 • Καταγραφή – τεκμηρίωση των παθήσεων του αμφιβληστροειδή με χρήση φορητής φωτογραφικής  κάμερας βυθού.

 • Τονομέτρηση, μέτρηση δηλαδή της ενδοφθάλμιας πίεσης, με το ηλεκτρονικό τονόμετρο ακριβείας Tonopen+  Avia.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση