Είναι ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας και την παρακολούθηση της οπτικής οξύτητας των ασθενών τους σε απάντηση σε διάφορες θεραπείες όπως φάρμακα ή χειρουργική επέμβαση.

Το διαθλαστικό σφάλμα μπορεί να διορθωθεί με τη χρήση μιας μικρής οπής. Σχηματίστε με τα χέρια σας μια μικρή οπή όπως στην φωτογραφία , ή με την μύτη ενός στυλού ανοίξτε μια μικρή οπή σε ένα κομμάτι χαρτί , φέρτε τα κοντά στο μάτι, και κοιτάξτε μακριά. Εάν η

οπτική οξύτητα

βελτιωθεί με τη χρήση οπών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γυαλιά για τη βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Εάν όχι, υπάρχει σοβαρότερο πρόβλημα που χρήζει εξέτασης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση